created by Thom Software, s.r.o.
Gynekologické centrum zahŕňa ambulancie:
gynekologickú
ultrazvukovú
prsníkovú
Ordinačné hodiny:
pondelok 7.00 - 15.30
utorok 7.00 - 17.00
streda 7.00 - 15.30
štvrtok 7.00 - 15.30
piatok 7.00 - 14.00
možnosť objednania aj
mimo ordinačných hodín

 
 

Lekár MUDr. Štefan Vojtaššák

Profil gynekológa

 • atestácia z gynekológie a pôrodníctva I. stupňa
 • atestácia z gynekológie a pôrodníctva II. stupňa
 • atestácia z organizácie zdravotníctva a sociálneho lekárstva
 • atestácia z mamodiagnostiky v gynekológií (ochorenia prsníkov)
 • atestácia z ultrazvuku v gynekológií a pôrodníctve
 • certifikáty pre prácu s ultrazvukom
 • 23 ročná prax v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 10 ročná prax v riadení a manažmente regionálnej nemocnice
 • zahraničné stáže :
  • Spolková republika Nemecko – Berlin, Mníchov, Stuttgart, Weissenburg, Gubben
  • Veľká Británia - Londýn, Belfast
  • Rakúsko - Viedeň
  • Francúzsko - Angouleme, Tarbes, Poitiers, Bordeaux
 • aktívna účasť na medzinárodných konferenciách
 • kontinuálne vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Lekárka MUDr. Denisa Vojtaššáková

Profil gynekologičky

 • odborná lekárska prax vo Fetal Medicine Foundation v Londýne, Veľká Británia, od r. 2016 do 2018 (celosvetová organizácia udavájúca trendy v prenatálnej starostlivosti)
 • Diploma in Fetal Medicine od Prof. Kyprosa Nicolaidesa, Londýn
 • certifikáty získané z Fetal Medicine Foundation:
  • Certificate of Competence in the 11-14 weeks scan (Certifikát o kompetencii ultrazvukového vyšetrenia v 11.-14. gestačnom týždni)
  • Certificate of Competence in the 18-23 weeks scan (Certifikát o kompetencii ultrazvukového vyšetrenia v 18.-23. gestačnom týždni)
  • Certificate of Competence in Placenta Dopplers (Certifikát o kompetencii vyšetrenia   ultrazvukovým dopplerom)
  • Certificate of Competence in Cervical assessment  (Certifikát o kompetencii
   vyšetrenia kŕčka maternice)
  • Fetal Cardiac Certificate (Certifikát z fetálnej echokardiografie)
 • zahraničné stáže:
  • Veľká Británia - The Fetal Medicine Centre, Londýn
  • Veľká Británia - King´s Collage Hospital NHS Foundation Trust, Londýn
  • Veľká Británia - Medway Maritime Hospital
  • Taliansko - Universita degli studi di Pavia, Rím
 • aktívna účasť na medzinárodných konferenciách
 • kontinuálne vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Zdravotná sestra Valéria Maličká

Profil zdravotnej sestry

 • absolventka SZŠ - odbor ženská sestra
 • absolventka Ústavu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdrav. pracovníkov v Bratislave, odbor - ženská sestra pre prácu v zdravotníckom obvode
 • absolventka Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave, Špecializačné štúdium v ultrazvukovom skríningu v pôrodníctve
 • aktívna a pasívna účasť na odborných seminároch a konferenciach
 • kontinuálne vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo