Gynekologická ambulancia Poprad

3D/4D expertné ultrazvukové vyšetrenie

Gynekologické a fetálne centrum Poprad

Prenatálna diagnostika plodu, poradenstvo

Prečo k nám

 • Komplexná starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve.
 • Lekári s vysokou odbornosťou.
 • Krátke objednávacie lehoty.
 • Špičkové prístrojové vybavenie ambulancie.
 • Vysokovýkonné 3D/4D ultrazvuky.
 • Expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenia.
 • Najmodernejšie medicínske postupy.
 • Služby aj pre neregistrované pacientky.

Naše služby

Gynekologické vyšetrenia

Ponúkame prvotriednu gynekologickú starostlivosť ženám
v každom veku a dievčatám od 15 rokov.
 • Preventívne prehliadky.
 • Diagnostika a liečba výtokov, bolestí a zápalov.
 • Diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu.
 • Antikoncepčná poradňa.
 • Poradenstvo v klimaktériu a postmenopauze.
 • Poradenstvo s poklesom rodidiel.
 • Poradenstvo pri úniku moču.
 • Diagnostika a liečba neplodnosti.
 • Komplexná predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť.
 • Očkovanie.
 • Dispenzárna starostlivosť.
 • Expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenia maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a celej malej panvy.

Vyšetrenia v tehotenstve

Prenatálnemu obdobiu venujeme veľkú pozornosť, preto poskytujeme našim tehotným ženám široké spektrum služieb s najmodernejšími medicínskymi technologickými postupmi.

 • Vyšetrenie na potvrdenie tehotenstva.
 • Poradenstvo v tehotenstve.
 • Vedenie tehotenskej poradne.
 • Vedenie poradne pre rizikové tehotenstvo.
 • Ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve.
 • Kombinovaný skrinnig v I. trimestri podľa protokolu FMF London
  (11/0 – 13/6 týždeň gravidity).
 • Morfologický ultrazvuk (18. - 22. týždeň gravidity).
 • Echokardiografické vyšetrenie plodu (podrobné vyšetrenie srdca plodu).
 • Neurosonografické vyšetrenie plodu
  (vyšetrenie mozgu a chrbtice plodu).
 • Vyšetrenie prietokových pomerov matky a plodu.
 • Expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenia plodu a ženy.

Vyšetrenia prsníkov

Podrobné vyšetrenie prsníkov pomáha identifikovať rakovinu prsníkov už v jej rannom štádiu. Vďaka včasnej diagnostike a liečbe môže byť žena úplne vyliečená.

 • Palpačné vyšetrenie prsníkov a axil.
 • Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov a axil.
 • Biopsia prsníkov.
 • Expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.

3D/4D Ultrazvukové vyšetrenia

Vykonávame expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenia:

 • v gynekológií – vyšetrenia maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, celej malej panvy ženy,
 • v pôrodníctve – vyšetrenia matky a plodu,
 • v mamológii – vyšetrenia prsníkov a axil.

Naše služby

Gynekologické vyšetrenia

Ponúkame prvotriednu gynekologickú starostlivosť ženám
v každom veku a dievčatám od 15 rokov.

 • Preventívne prehliadky.
 • Diagnostika a liečba výtokov, bolestí a zápalov.
 • Diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu.
 • Antikoncepčná poradňa.
 • Poradenstvo v klimaktériu a postmenopauze.
 • Poradenstvo s poklesom rodidiel.
 • Poradenstvo pri úniku moču.
 • Diagnostika a liečba neplodnosti.
 • Komplexná predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť.
 • Očkovanie.
 • Dispenzárna starostlivosť.
 • Expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenia maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a celej malej panvy.
Vyšetrenia v tehotenstve

Prenatálnemu obdobiu venujeme veľkú pozornosť, preto poskytujeme našim tehotným ženám široké spektrum služieb s najmodernejšími medicínskymi technologickými postupmi.

 • Vyšetrenie na potvrdenie tehotenstva.
 • Poradenstvo v tehotenstve.
 • Vedenie tehotenskej poradne.
 • Vedenie poradne pre rizikové tehotenstvo.
 • Ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve.
 • Kombinovaný skrinnig v I. trimestri podľa protokolu FMF London
  (11/0 – 13/6 týždeň gravidity).
 • Morfologický ultrazvuk (18. - 22. týždeň gravidity).
 • Echokardiografické vyšetrenie plodu (podrobné vyšetrenie srdca plodu).
 • Neurosonografické vyšetrenie plodu
  (vyšetrenie mozgu a chrbtice plodu).
 • Vyšetrenie prietokových pomerov matky a plodu.
 • Expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenia plodu a ženy.
Vyšetrenia prsníkov

Podrobné vyšetrenie prsníkov pomáha identifikovať rakovinu prsníkov už v jej rannom štádiu. Vďaka včasnej diagnostike a liečbe môže byť žena úplne vyliečená.

 • Palpačné vyšetrenie prsníkov a axil.
 • Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov a axil.
 • Biopsia prsníkov.
 • Expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.
3D/4D Utrazvukové vyšetrenia

Vykonávame expertné 3D/4D ultrazvukové vyšetrenia:

 • v gynekológií – vyšetrenia maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, celej malej panvy ženy,
 • v pôrodníctve – vyšetrenia matky a plodu,
 • v mamológii – vyšetrenia prsníkov a axil.

Náš tím

MUDr. Štefan Vojtaššák

 • Atestácia z gynekológie a pôrodníctva I. stupňa.
 • Atestácia z gynekológie a pôrodníctva II. stupňa.
 • Atestácia z organizácie zdravotníctva a sociálneho lekárstva.
 • Atestácia z mamodiagnostiky v gynekológií (ochorenia prsníkov).
 • Atestácia z ultrazvuku v gynekológií a pôrodníctve.
 • Certifikáty pre prácu s ultrazvukom.
 • Dlhoročná prax v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
 • Manažérska prax vo vedení a  riadení nemocníc na Slovensku.
 • Aktívna účasť na medzinárodných konferenciách.
 • Kontinuálne vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Zahraničné stáže :

 • Spolková republika Nemecko – Berlin, Mníchov, Stuttgart, Weissenburg, Gubben
 • Veľká Británia - Londýn, Belfast
 • Rakúsko - Viedeň
 • Francúzsko - Angouleme, Tarbes, Poitiers, Bordeaux

Náš tím

MUDr. Denisa Vojtaššáková

 • Odborná lekárska prax vo Fetal Medicine Foundation v Londýne.
 • Diplom z fetálnej medicíny od Prof. Kyprosa Nicolaidesa, Londýn.
 • Aktívna účasť na medzinárodných konferenciách.

Certifikáty získané z Fetal Medicine Foundation:

 • Certificate of Competence in the 11-14 weeks scan.
 • Certificate of Competence in the 18-23 weeks scan.
 • Certificate of Competence in Placenta Dopplers
 • Certificate of Competence in Cervical assessment.
 • Fetal Cardiac Certificate.

Zahraničné stáže:

 • Veľká Británia - The Fetal Medicine Centre, Londýn
 • Veľká Británia - King´s Collage Hospital NHS Foundation Trust, Londýn
 • Veľká Británia - Medway Maritime Hospital
 • Taliansko - Universita degli studi di Pavia, Rím

Náš tím

Valéria Maličká

 • Absolventka SZŠ - odbor ženská sestra.
 • Absolventka Ústavu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave, odbor - ženská sestra pre prácu v zdravotníckom obvode.
 • Absolventka Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave.
 • Špecializačné štúdium v ultrazvukovom skríningu v pôrodníctve.
 • Aktívna a pasívna účasť na odborných seminároch a konferenciách.
 • Kontinuálne vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo a ultrazvuk v gynekológií a pôrodníctve.

Prax:

 • Dlhoročná odborná prax na gynekologicko - pôrodníckom oddelení nemocnice regionálneho typu.
 • Dlhoročná odborná prax v gynekologicko - pôrodníckej ambulancii.

previous arrow
next arrow
Slider

Náš tím

MUDr. Štefan Vojtaššák

 • Atestácia z gynekológie a pôrodníctva I. stupňa.
 • Atestácia z gynekológie a pôrodníctva II. stupňa.
 • Atestácia z organizácie zdravotníctva a sociálneho lekárstva.
 • Atestácia z mamodiagnostiky v gynekológií (ochorenia prsníkov).
 • Atestácia z ultrazvuku v gynekológií a pôrodníctve.
 • Certifikáty pre prácu s ultrazvukom.
 • Dlhoročná prax v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
 • Manažérska prax vo vedení a  riadení nemocníc na Slovensku.
 • Aktívna účasť na medzinárodných konferenciách.
 • Kontinuálne vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Zahraničné stáže :

 • Spolková republika Nemecko – Berlin, Mníchov, Stuttgart, Weissenburg, Gubben
 • Veľká Británia - Londýn, Belfast
 • Rakúsko - Viedeň
 • Francúzsko - Angouleme, Tarbes, Poitiers, Bordeaux
Štefan Vojtaššák

MUDr. Denisa Vojtaššáková

 • Odborná lekárska prax vo Fetal Medicine Foundation v Londýne.
 • Diplom z fetálnej medicíny od Prof. Kyprosa Nicolaidesa, Londýn.
 • Aktívna účasť na medzinárodných konferenciách.
Certifikáty získané z Fetal Medicine Foundation:

 • Certificate of Competence in the 11-14 weeks scan.
 • Certificate of Competence in the 18-23 weeks scan.
 • Certificate of Competence in Placenta Dopplers
 • Certificate of Competence in Cervical assessment.
 • Fetal Cardiac Certificate.

 

Zahraničné stáže:

 • Veľká Británia - The Fetal Medicine Centre, Londýn
 • Veľká Británia - King´s Collage Hospital NHS Foundation Trust, Londýn
 • Veľká Británia - Medway Maritime Hospital
 • Taliansko - Universita degli studi di Pavia, Rím
Denisa Vojtaššáková

Valéria Maličká

 • Absolventka SZŠ - odbor ženská sestra.
 • Absolventka Ústavu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave, odbor - ženská sestra pre prácu v zdravotníckom obvode.
 • Absolventka Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave.
 • Špecializačné štúdium v ultrazvukovom skríningu v pôrodníctve.
 • Aktívna a pasívna účasť na odborných seminároch a konferenciách.
 • Kontinuálne vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo a ultrazvuk v gynekológií a pôrodníctve.

 

 

Prax:

 • Dlhoročná odborná prax na gynekologicko - pôrodníckom oddelení nemocnice regionálneho typu.
 • Dlhoročná odborná prax v gynekologicko - pôrodníckej ambulancii.

 

 

Valéria Maličká

previous arrow
next arrow
Slider

Objednajte sa k nám

Telefonicky na čísle 052/7721321 (kedykoľvek počas ordinačných hodín)
alebo priamo, vyplnením krátkeho objednávacieho formulára:


Kontaktné údaje

Adresa

Ulica Dominika Tatarku 4717/18
058 01 Poprad

Fakturačné údaje

Obchodné meno: ZDRAVIE TATRY – SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36 448 478
DIČ: 20 21 38 10 21