Tehotenská kalkulačka

TEHOTENSKá KALKULAčKA

heading_decoration
clock_icon

Zadajte dátum prvého dňa vašej posledej menštruácie::

Výsledky termínov

...

Pravdepodobný deň počatia:

 

Dnešný fetálny vek

 

Najlepší termín pre prvotrimestrálny kombinovaný skríning

 

(11/0. – 13/6. týždeň gravidity)

Najlepší termín pre morfologický ultrazvuk (3D/4D USG)

 

(19. - 22. týždeň)

Prvé zvukové zachytenie akcie srdca Dopplerom

 

(11. - 12. týždeň)

Najlepší termín pre cervikometriu u vysokorizikových pacientiek

 

Najlepší termín pre rutínny druhotrimestrálny ultrazvuk (3D/4D USG)

 

(19. - 22. týždeň)

Odhadovaný termín pôrodu: