Tehotenská kalkulačka

TEHOTENSKá KALKULAčKA

heading_decoration
clock_icon

Zadajte dátum prvého dňa vašej posledej menštruácie::

Výsledky termínov

...

Pravdepodobný deň počatia:

 

Dnešný fetálny vek

 

Najlepší termín pre prvotrimestrálny kombinovaný skríning

 

(12 týždňov 3 dni to 13 týždňov 3 dni)

Najlepší termín pre morfologický ultrazvuk (3D/4D USG)

 

(19 týždňov)

Prvé zvukové zachytenie akcie srdca Dopplerom

 

(11 do 12 týždňov)

Najlepší termín pre cervikometriu u vysokorizikových pacientiek

 

Najlepší termín pre rutínny druhotrimestrálny ultrazvuk (3D/4D USG)

 

(18 do 20 týždňov)

Odhadovaný termín pôrodu: